• Slideshow05
  • Slideshow02
  • Slideshow01
  • Slideshow04
  • Αρχική
  • Υπηρεσίες
  • Υδροστατική δοκιμή φιαλών

Υδροστατική δοκιμή φιαλών

 

divingΤο τεχνικό τμήμα Azzurro diving συνεργάζεται με πιστοποιημένο φορέα για την συντήρηση τις καταδυτική σας φιάλης όπως οπτικός έλεγχος, υδραυλική δοκιμή, σέρβις κλείστρου, βαφή και καθαρισμός στις καλύτερες τιμές

Hydrostatic test

Οι φιάλες απαιτούν Οπτικό Έλεγχο κάθε χρόνο και Υδροστατική Δοκιμή κάθε τρία (3) χρόνια.