Φωτογραφικό υλικό από την εκπαίδευση και τις εξορμήσεις μας στο βυθό

 • Patmos by night 004
  IMG 0007
  Cyprus-Oct-2016-set2-0067
  Cyprus-Oct-2016-set1-0111
  Patmos wreck 002
  Patmos Open Water training 004
  Cyprus-Oct-2016-set3-0016
  Patmos by night 009
  fauna 006
  Patmos by night 008
  Cyprus-Oct-2016-set3-0002
  Cyprus-Oct-2016-set1-0034
  Cyprus-Oct-2016-set1-0091
  IMG 0009
  Patmos reefs 002
  Cyprus-Oct-2016-set1-0012
  Cyprus-Oct-2016-set3-0078
  IMG 0044
  Cyprus-Oct-2016-set2-0062
  Cyprus-Oct-2016-set1-0119
  Cyprus-Oct-2016-set2-0069
  Boat diving 007
  Cyprus-Oct-2016-set2-0056
  Patmos Open Water training 005
  Patmos fauna 003
  Cyprus-Oct-2016-set2-0065
  Athens Riviera-11
  Athens Riviera-06
  Patmos airplane wreck 002
  Boat diving 004
  Athens Riviera-05
  Cyprus-Oct-2016-set1-0096
  Patmos Open Water training 006
  fauna 002
  Cyprus-Oct-2016-set2-0027
  Cyprus-Oct-2016-set3-0075
  IMG 0016
  Patmos reefs 001
  Athens Riviera-02
  Patmos airplane wreck 003
  Cyprus-Oct-2016-set2-0018
  Cyprus-Oct-2016-set1-0017
  Patmos reefs
  Patmos by night 005
  Athens Riviera-12
  IMG 0046
  Boat diving 002
  Cyprus-Oct-2016-set3-0073
  Patmos Fauna 001
  Cyprus-Oct-2016-set2-0084
  Patmos reefs 008
  Cyprus-Oct-2016-set2-0068
  Cyprus-Oct-2016-set1-0005
  IMG 0048
  Cyprus-Oct-2016-set3-0069
  fauna 007
  Cyprus-Oct-2016-set1-0069
  Boat diving 006
  Patmos wall diving 003
  Cyprus-Oct-2016-set3-0001
  Cyprus-Oct-2016-set3-0062
  Cyprus-Oct-2016-set1-0092
  Patmos by night 003
  Cyprus-Oct-2016-set3-0059
  Patmos reefs 007
  fauna 008
  Cyprus-Oct-2016-set2-0106
  IMG 0039
  Athens Riviera-09
  fauna 010
  Boat diving 001
  Patmos fauna 004
  Patmos Open Water training 001
  Patmos wall diving 002
  fauna 005
  Patmos Snorkeling 001
  Athens Riviera-03
  Fauna 001
  Cyprus-Oct-2016-set3-0024
  Cyprus-Oct-2016-set2-0039
  IMG 0047
  Cyprus-Oct-2016-set1-0099
  Cyprus-Oct-2016-set3-0029
  Patmos reefs 003
  Patmos by night 006
  Cyprus-Oct-2016-set2-0020
  Cyprus-Oct-2016-set2-0021
  IMG 0008
  Athens Riviera-01
  Cyprus-Oct-2016-set2-0081
  Cyprus-Oct-2016-set2-0003
  Patmos fauna 002
  Patmos wreck 009
  Cyprus-Oct-2016-set1-0042
  Cyprus-Oct-2016-set1-0028
  Boat diving 005
  Boat diving 003
  fauna 004
  fauna 009
  IMG 0051
  Athens Riviera-13
  Patmos wreck 001
  Cyprus-Oct-2016-set1-0090
  IMG 0013
  Patmos snorkeling 002
  Patmos Open Water training 003
  Cyprus-Oct-2016-set3-0040
  Patmos airplane wreck 001
  Patmos Open Water training 002
  Cyprus-Oct-2016-set2-0058
  IMG 0040
  IMG 0024
  Boat diving 008
  Cyprus-Oct-2016-set2-0059
  Patmos airplane wreck 004
  Cyprus-Oct-2016-set1-0035
  Cyprus-Oct-2016-set3-0065
  Reef Diving 001
  Athens Riviera-04
  Cyprus-Oct-2016-set2-0066
  IMG 0012
  Patmos try scuba 007
  IMG 0043
  Patmos snorkeling 003
  Cyprus-Oct-2016-set1-0056
  Cyprus-Oct-2016-set1-0060
  IMG 0023
  Patmos wreck 003
  Patmos wall diving 001
  Patmos reefs 009
  Patmos wall diving 006
  Cyprus-Oct-2016-set2-0061
  Patmos reefs 005
  Athens Riviera-08
  Cyprus-Oct-2016-set2-0082
  Patmos reefs 004
  Patmos fauna 006
  Patmos wall diving 005
  fauna 003
  IMG 0014
  Patmos wall diving 007
  Cyprus-Oct-2016-set3-0023
  Athens Riviera-10
  Cyprus-Oct-2016-set1-0101
  Cyprus-Oct-2016-set1-0019
  Cyprus-Oct-2016-set3-0026
  Cyprus-Oct-2016-set1-0073
  Cyprus-Oct-2016-set1-0105
  IMG 0011
  Cyprus-Oct-2016-set2-0060
  Patmos by night 002
  Athens Riviera-07
  Patmos wreck 010
  Cyprus-Oct-2016-set2-0019
  Cyprus-Oct-2016-set1-0117
  Cyprus-Oct-2016-set3-0033
  Patmos by night 001
  Patmos wreck 006
  Patmos by night 007

Videos από την εκπαίδευση και τις εξορμήσεις μας στο βυθό