• Slideshow01
 • Slideshow04
 • Slideshow02
 • Slideshow05
 • Αρχική
 • Υπηρεσίες
 • Εκπαίδευση
 • Ε.Ο.Υ.Δ.Α - C.M.A.S
 • Εκπαιδευτής 2 Αστέρων

Εκπαιδευτικό 2  Αστέρων

 
oxygen tank

Ένας πεπειραμένος εκπαιδευτής Ενός Αστέρος που έχει τις γνώσεις, τις ικανότητες και την εμπειρία να διδάξει ομάδες δυτών σε μια αίθουσα, πισίνα και στην ανοιχτή θάλασσα και να βοηθήσει στην εκπαίδευση ενός Εκπαιδευτή Ενός Αστέρος.

Είναι αρμόδιος να διευθύνει και να πιστοποιεί όλα τα επίπεδα δυτών E.O.U.D.A. CMAS GREECE.

 

diving kitΑπαιτήσεις συμμετοχής

 • Πρέπει να είναι κάτοχος ενός πιστοποιητικού Εκπαιδευτή 1 Αστέρος.
 • Πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.
 • Πρέπει να έχει αποκτήσει πρακτική εκπαιδευτική εμπειρία από τη λήψη του πιστοποιητικού Εκπαιδευτή Ενός Αστέρος.
star2t

Περιεχόμενα σχολείου

Γνώσεις

Πρέπει να έχει μια πλήρη κατανόηση των:
 • Οι αρχές της διδασκαλίας
 • Η διαδικασία εκμάθησης
 • Εκπαιδευτικές μέθοδοι κατάλληλες για την ερασιτεχνική κατάδυση
 • Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την διδασκαλία της κατάδυσης

Ικανότητες

 • Να είναι σε θέση να ελέγξει και να οδηγήσει μια ομάδα μαθητών υπό ποικίλες συνθήκες κατάδυσης.
 • Να είναι σε θέση να διδάξει μια ομάδα μαθητών σε συνθήκες ανοιχτής θαλάσσης.
 • Να είναι σε θέση να διδάξει το περιεχόμενο των σχολείων Αυτοδύτη 1, 2 και 3 Αστέρων σε μια ομάδα μαθητών σε αίθουσα, στην επιφάνεια και στην ανοιχτή θάλασσα.
 • Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά, συνεχώς με τους μαθητές.

Αξιολόγηση

 • Στο σύστημα "συνεχούς αξιολόγησης" η ανωτέρω γνώση και οι ικανότητες θα αξιολογούνται κατά τη διάρκεια του σχολείου και το πτυχίο θα απονεμηθεί μόνο εάν ο εκπαιδευτής κρίνεται ότι έχει φθάσει στο απαραίτητο επίπεδο.
 • Εάν το "testing" σύστημα χρησιμοποιηθεί, έπειτα, η τελική αξιολόγηση πρέπει να επαληθεύσει την ικανότητα του εκπαιδευτή να πραγματοποιήσει τα ακόλουθα σε συνθήκες κατάδυσης σε περιορισμένα νερά.

Κατάδειξη Ικανοτητων

 • Να καταδείξει την ικανότητα να ελέγχει και να οδηγεί μια ομάδα μαθητών σε μια κατάδυση που θα λάβει χώρα στην ανοιχτή θάλασσα
 • Να καταδείξει την ικανότητα να διδάξει μια ομάδα μαθητών σε επιλεγμένες τεχνικές κατάδυσης σε περιορισμένα νερά και στην ανοιχτή θάλασσα
 • Να καταδείξει οικειότητα με το περιεχόμενο των σχολείων Αυτοδύτη 1, 2, και 3 Αστέρων και τη δυνατότητα να διδάξει μια ομάδα μαθητών σε αίθουσα, στην επιφάνεια και στην ανοιχτή θάλασσα
 • Να καταδείξει την ικανότητα να επικοινωνεί αποτελεσματικά συνεχώς με τους μαθητές

passed examΗ αξιολόγηση γίνεται στο Azzurro Divings που αποτελείται από διευθυντή 2 αστέρων