• Slideshow02
  • Slideshow01
  • Slideshow04
  • Slideshow05

Service Εξοπλισμού

Συντήρηση και σέρβις εξοπλισμού 

flippersΤο τεχνικό τμήμα Azzurro diving είναι εξουσιοδοτημένο συνεργείο συντήρησης και επισκευής του δικού σας εξοπλισμού παρέχει πιστοποιημένη συντήρηση ρυθμιστών αναπνοής, ρυθμιστών πλευστότητας, αεροσυμπιεστών αλλά και ψαροντουφεκων.

service

Οι φιάλες απαιτούν Οπτικό Έλεγχο κάθε χρόνο και Υδροστατική Δοκιμή κάθε τρία (3) χρόνια.

resize 174847
resize 174128
resize 180330
resize 180107