• Slideshow01
 • Slideshow05
 • Slideshow04
 • Slideshow02
 • Αρχική
 • Υπηρεσίες
 • Εκπαίδευση
 • Ε.Ο.Υ.Δ.Α - C.M.A.S
 • Εκπαιδευτής 1 Αστέρος

Εκπαιδευτικό 1  Αστέρος

 
oxygen tankΈνας Αυτοδύτης Τριών ή Τεσσάρων Αστέρων ο οποίος έχει τη γνώση των τεχνικών διδασκαλίας της κατάδυσης και είναι ικανός στην πρακτική διδασκαλία ικανοτήτων, είναι κατάλληλος να κατευθύνει και να πιστοποιήσει ένα πλήρη σχολείο Αυτοδύτη Ενός Αστέρος της E.O.U.D.A. CMAS GREECE.
 

diving kitΑπαιτήσεις συμμετοχής

 • Πρέπει να είναι κάτοχος ενός πιστοποιητικού Αυτοδύτη Τριών ή Τεσσάρων Αστέρων
 • Πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.
star1t

Περιεχόμενα σχολείου

Γνώσεις

Πρέπει να έχει μια βασική κατανόηση των:
 • Οι αρχές της διδασκαλίας
 • Η διαδικασία εκμάθησης
 • Εκπαιδευτικές μέθοδοι κατάλληλες για την ερασιτεχνική κατάδυση
 • Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την διδασκαλία της κατάδυσης.

Ικανότητες

 • Να είναι σε θέση να ελέγξει και να οδηγήσει μια ομάδα μαθητών σε περιορισμένα νερά
 • Να είναι σε θέση να διδάξει μια ομάδα μαθητών σε περιορισμένα νερά
 • Να είναι σε θέση να διδάξει το περιεχόμενο του σχολείου Αυτοδύτη Ενός Αστέρος σε μια ομάδα μαθητών σε αίθουσα, στην επιφάνεια και στην ανοιχτή θάλασσα
 • Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά, συνεχώς με τους μαθητές.

Αξιολόγηση

 • Στο σύστημα "συνεχούς αξιολόγησης" η ανωτέρω γνώση και οι ικανότητες θα αξιολογούνται κατά τη διάρκεια του σχολείου και το πτυχίο θα απονεμηθεί μόνο εάν ο εκπαιδευτής κρίνεται ότι έχει φθάσει στο απαραίτητο επίπεδο.
 • Εάν το "testing" σύστημα χρησιμοποιηθεί, έπειτα, η τελική αξιολόγηση πρέπει να επαληθεύσει την ικανότητα του εκπαιδευτή να πραγματοποιήσει τα ακόλουθα σε συνθήκες κατάδυσης σε περιορισμένα νερά.

Κατάδειξη Ικανοτητων

 • Να καταδείξει την ικανότητα να ελέγχει και να οδηγεί μια ομάδα μαθητών σε μια κατάδυση σε περιορισμένα νερά.
 • Να καταδείξει την ικανότητα να διδάξει μια ομάδα μαθητών στις βασικές τεχνικές κατάδυσης σε περιορισμένα νερά.
 • Να καταδείξει οικειότητα με το περιεχόμενο του σχολείου Αυτοδύτη Ενός Αστέρος και τη δυνατότητα να διδάξει μια ομάδα μαθητών σε αίθουσα, στην επιφάνεια και στην ανοιχτή θάλασσα.
 • Να καταδείξει την ικανότητα να επικοινωνεί αποτελεσματικά συνεχώς με τους μαθητές.

passed examΗ αξιολόγηση γίνεται στο Azzurro Divings που αποτελείται από διευθυντή 2 αστέρων